Pražská developerská společnost vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský development v Praze

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s cca 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí.
Architektonická soutěž

Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 5 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.

Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 21. března 2022 do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu HMP, Městské části Praha 5 a dále nezávislých renomovaných architektů. Předsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Boris Redčenkov. Pět vybraných týmů do konce června 2022 zpracuje soutěžní návrhy, které odborná porota zhodnotí a určí pořadí. PDS předpokládá, že výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v srpnu 2022.    

Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku, která se nachází na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce, a proto jsme se rozhodli vyhlásit architektonickou soutěž. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

Odbornou soutěžní porotu tvoří:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
(předseda poroty)
Ing. Rastislav Tomaščík, MBA
(projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys Petr Zeman
(zastupitel HMP)
Ing. arch. Richard Sidej doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
(radní HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer Mgr. Zdeněk Doležal
(radní MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch. Zuzana Hamanová
(zastupitelka MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová Ing. arch. Michaela Kloudová
(projektová manažerka PDS)

„Pro Hl. město Prahu a PDS jde o zásadní odvážný a důležitý krok v tvorbě projektu převážně městského nájemního bydlení v prominentní lokalitě. Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.  

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 400 000 m2pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.

Příloha:
1x schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku PDS, © PDS

schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku