Architektonická soutěž

Dne 1. března 2022 byla vyhlášena architektonická soutěž s mezinárodní účastí, do které se přihlásilo 30 ateliérů z České republiky a zahraničí.

Porotě předsedal doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, který vede od roku 2013 na Fakultě architektury ČVUT vlastní ateliér a stojí v čele úspěšného studia A69 – architekti. V porotě zasedal také např. prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, který 19 let působil v australských architektonických studiích, v roce 1991 se vrátil zpátky do České republiky a záhy začal vyučovat na Fakultě architektury ČVUT a od roku 1994 vede architektonické studio Šafer Hájek Architekti s mnoha úspěšnými realizacemi také v oblasti pražského Smíchova. Městskou část Prahu 5 v porotě reprezentovali její zastupitelé Mgr. Zdeněk Doležal (radní pro územní rozvoj MČP5) a Ing. arch. Zuzana Hamanová (předsedkyně Výboru pro územní rozvoj MČP5). Hlavní město Praha bylo zastoupeno doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem (první náměstek primátora a radní pro územní rozvoj HMP) a Petrem Zemanem (předseda Výboru pro územní rozvoj a památkovou péči HMP).     

Na základě předložených portfolií a referencí odborná porota vybrala 5 studií, která v rámci II. kola zpracovala své návrhy.

Soutěžní návrhy byly hodnoceny z následujících hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost.

Dne 3. srpna odborná porota spolu s Pražskou developerskou společností oznámila vítěze historicky první architektonické soutěže na městský bytový dům, kterým se stal pražský Ateliér bod architekti.

Do druhého kola architektonické soutěže postoupily tyto ateliéry:

Apropos Architects, s.r.o.CZhttps://aproposarchitects.com/cs/uvodni-stranka/
Baumschlager Hutter ZT GmbHAThttps://baumschlagerhutter.com/
ov architekti, s.r.o.CZhttps://www.ov-a.cz/cs/rodinne-domy/
Atelier bod architekti, s.r.o.CZhttps://www.bodarchitekti.cz/
Johan de Wachter Architecten BV – JDWANLhttps://jdwa.nl/featured-projects/

Soutěžní návrhy s vyhodnocením

1. místo – Atelier bod architekti, s.r.o.

2. místo – ov architekti, s.r.o.

3. místo – Baumschlager Hutter ZT GmbH

Bez pořadí – Apropos Architects, s.r.o.

Bez pořadí – Johan de Wachter Architecten BV – JDWA

Řádní členové a náhradníci odborné poroty za nezávislou a závislou část:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
(předseda poroty)
Ing. Rastislav Tomaščík, MBA
(projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys Petr Zeman
(předseda Výboru pro územní rozvoj a památkovou péči HMP)
Ing. arch. Richard Sidej doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
(první náměstek primátora a radní pro územní rozvoj HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer Mgr. Zdeněk Doležal
(radní pro územní rozvoj MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch. Zuzana Hamanová
(předsedkyně Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová Ing. arch. Michaela Kloudová
(projektová manažerka PDS)