Historicky první architektonická soutěž na městský development v Praze zná vítěze. Městský bytový dům V Botanice navrhne Atelier bod architekti.

Vizualizace projektu V Botanice

Historicky první architektonická soutěž na městský development v Praze má svého vítěze. Bytový dům V Botanice s 56 městskými nájemními byty a maloobchodním prostory v přízemí, který se nachází mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5, navrhne pražské studio Atelier bod architekti. Odborná porota vedená Borisem Redčenkovem ocenila celkový návrh bytového domu, který je přiměřený urbanistické situaci, zajímavé architektonické i materiálové řešení fasády, vytvoření klidného uzavřeného dvora a dobré dispozice bytů. Detailní práce na projektové dokumentaci pro územní řízení budou zahájeny po uzavření smlouvy s vítězem soutěže.       

„Návrh bytového domu V Botanice, který vzešel z architektonické soutěže, mě osobně potěšil. V proluce městského bloku na hlavní smíchovské třídě vyroste reprezentativní dům odpovídající nárokům jak na moderní bydlení i soudobou architekturu. Po odborné stránce oceňuji zejména celkové řešení projektu, který se stane spojnicí dvou protichůdných staveb jako je barokní Portheimka a pyramidální banka Karla Pragera. Městské nájemní byty V Botanice budou určené pro preferované profese, které zajišťují chod a služby města nebo matky samoživitelky. V přízemí domu budou obchody a služby,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Moderní bytový dům podle návrhu Atelieru bod architekti výborně zapadá do historizující zástavby okolo smíchovské Portheimky. Navazuje na ni svou výškou (dům má šest pater + jedno ustupující) a materiálovým řešením fasády a společných prostor (keramické obklady, štukové omítky a dřevěná okna). Důsledně promyšlené je dispoziční řešení zohledňující vybavení jednotlivých bytů mobiliářem a zařizovacími předměty. Výborná je také celková efektivita využití ploch, která se projeví pozitivně v ekonomice projektu,“ doplňuje Rastislav Tomaščík, projektový manažer Pražské developerské společnosti zodpovědný za přípravu bytového domu V Botanice.    

Boris Redčenkov, předseda odborné poroty architektonické soutěže, uvádí: „Vítězný návrh svým celkovým pojetím působí v lokalitě samozřejmým a uklidňujícím dojmem. Stabilizuje složitý kontext daného místa a je důstojným partnerem Portheimky a kostela sv. Václava. Zaujalo nás architektonické a materiálové řešení fasády domu a vytvoření klidného uzavřeného prostředí dvora jako místa pro společenský kontakt jeho obyvatel. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout profesionální organizaci architektonické soutěže ze strany Pražské developerské společnosti.“

Na dalších místech se v užším kole architektonické soutěže umístila architektonická studia ov architekti (2. místo) a rakouský ateliér Baumschlager Hutter (3. místo)    

Základní údaje o polyfunkčním domě V Botanice:  

Lokalita Praha 5 Smíchov, mezi ulicemi V Botanice a Matoušova
Využití 56 městských nájemních bytůmaloobchodní parter (obchody + služby)
Vítězný architektonický návrh Atelier bod architekti
Další kroky Uzavření smlouvy + zpracování dokumentace pro územní řízení

Základní údaje o architektonické soutěži: Historicky první architektonická soutěž na polyfunkční dům V Botanice byla zahájena v březnu 2022 a dne 1. srpna 2022 byly vyhlášeny její výsledky. Soutěž se řídila zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Byla organizovaná podle zásad České komory architektů ve spolupráci se společností CBArchitektura. Soutěžní návrhy byly posuzovány z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost.

Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

Odbornou soutěžní porotu tvořili:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty) Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys Petr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Richard Sidej doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

Pořadí soutěžních návrhů:

1.     Místo Atelier bod architekti (ČR)Autoři návrhu: Ing. arch. Vojtěch Sosna a Ing. arch. Jakub Straka
2.     Místo ov architekti (ČR)
3.     Místo Baumschlager Hutter (Rakousko)
další místa Apropos Architekti (ČR) a JDWA+ (Nizozemí)