Do druhého, užšího výběrového kola architektonické soutěže na projekt V Botanice, postupuje 5 ateliérů

Odborná porota architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu s 50 městskými nájemními byty a maloobchodními prostory na městských pozemcích mezi ulicemi V Botanice a Matoušova na pražském Smíchově vybrala na základě předložených portfolií z celkem 30 přihlášených 5 ateliérů, které postupují do druhého kola soutěže.
Užší kolo VŘ

Jde o tři česká studia (Apropos Architects, ov architekti 
a Atelier bod architekti) a dvě zahraniční (Baumschlager Hutter a Johan de Wachter Architecten). Jednotlivé týmy do konce června 2022 zpracují soutěžní návrhy, které porota zhodnotí a určí výsledné pořadí. Výsledky architektonické soutěže budou oznámeny pravděpodobně v srpnu 2022.

Do druhého kola architektonické soutěže postupují tyto ateliéry:

Apropos Architects, s.r.o. CZ https://aproposarchitects.com/cs/uvodni-stranka/
Baumschlager Hutter ZT GmbH AT https://baumschlagerhutter.com/
ov architekti, s.r.o. CZ https://www.ov-a.cz/cs/rodinne-domy/
Atelier bod architekti, s.r.o. CZ https://www.bodarchitekti.cz/
Johan de Wachter Architecten BV – JDWA NL https://jdwa.nl/featured-projects/

„Projekt Botanika je pro mě významný minimálně ze dvou důvodů. Představuje naši premiéru architektonické soutěže na městský dům s nájemními byty na místě, které si souboj kreativních mozků určitě zaslouží. Dům dotvoří exponované nároží tam, kde započala velká modernistická přestavba Smíchova od Karla Pragera a kde naštěstí také skončila. Před soutěžícími bude náročný úkol propojit klasický Smíchov s Pragerovým modernistickým. Jsem si jistý, že se vítěz nakonec „popere“ s návrhem Botaniky tak, aby dům citlivě zakomponoval do smíchovské pestrosti a přesto nebyl nudný. A hlavně tak, aby se v něm nájemníkům dobře bydlelo,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Všechna vybraná architektonická studia mají cenné zkušenosti s návrhy bytových staveb a těšíme se, že i pro projekt V Botanice přijdou se zajímavým řešením. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení u takto výjimečného místa,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.

„Těší nás zodpovědný přístup vedení města, kdy takto důležitou parcelu řeší formou architektonické soutěže. Jako městská část jsme spolupracovali na zadání a věříme, že vítězný návrh přinese velmi kvalitní řešení a vhodně jej zakomponuje do celé lokality,“ dodává Zdeněk Doležal, radní městské části Prahy 5 pro oblast územního rozvoje.

Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města.

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

Řádní členové a náhradníci odborné poroty za nezávislou a závislou část:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
(předseda poroty)
Ing. Rastislav Tomaščík, MBA
(projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys Petr Zeman
(zastupitel HMP)
Ing. arch. Richard Sidej doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
(radní HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer Mgr. Zdeněk Doležal
(radní MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch. Zuzana Hamanová
(zastupitelka MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová Ing. arch. Michaela Kloudová
(projektová manažerka PDS)

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.

Příloha:
1x schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku PDS, zdroj: PDS

schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku